Verheugende boodschap (Boek)

Waarom kiezen mensen in deze tijd voor de islam?
Sinds 9/11 staat deze religie immers volop in de negatieve belangstelling.
Ondanks dat zijn er mensen die heel bewust kiezen om zich tot de islam te bekeren.
Wat zijn hun beweegredenen? Welke weg hebben ze bewandeld en wat heeft het hun gebracht?
De keuze voor de islam leidt tot persoonlijk geluk, maar heeft ook veel invloed op familiebanden, vriendschappen en carrières.
In dit boek doen Nederlandse en Belgische bekeerlingen hun verhaal.

Bestellen

Over

Uw e-mail bericht wordt niet gepubliceerd. Naam en e-mail velden zijn verplicht